khi-gio-lang-thang:

Có những ngày gió ngừng thổi, mừa ngừng rơi.

Còn người thì cứ chơi vơi bơi giữa dòng

leequynhf:

Món chiều nay, khi Anh Ngố bảo thèm món cánh-gà-quận-2 :d

=3= ực ực

khi-gio-lang-thang:

Lệ hồng nhan rơi trên vai nhỏ.

Gầy thân em gánh cả cuộc đời.

Olympus E-1

Màu sắc ảo diệu

“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”

cứ sống cho vui đi biết đâu ngày mai chẳng còn trên nhân thế mà cười

-Trăm nay trong kiếp người ta .Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau…

cigarettes-and-guys:

¥