reblog-gif:

other quality gifs - http://gifini.com/

meo
“bản thân con gái sinh ra dù có chịu nhiều thiệt thòi, vì thế tự đi mà đòi lại những gì thiếu thốn chứ đừng ngồi đó rung đùi rồi kêu ca khóc lóc này kia.”
— troai đứa nào sinh ra cũng dư 1 thốn cả =.=” chắc cắt hết mang troa
infinimorr:

ZZZ